Strona główna NORMY I PATENTY

Normy i patenty

Wszystkie nasze produkty są zgodne z odnośnymi normami lub posiadają aktualne aprobaty techniczne. Na żądanie dostarczamy odpowiednie deklaracje zgodności.

 

Rodzaj produktu Produkt spełnia wymagania:
Zasuwy burzowe
urządzenia przeciwzalewowe
CE
PN-EN 13564-1
Uniwersalne złączki drenarskie
Aprobata Techniczna
AT/2005-02-1557
System kanalizacji wewnętrznej
PN-EN 1451-1
Wpusty ściekowe
PN-EN 1253-1
Elementy spustowe do rynien
PN-EN 1451-1
PN-EN 1852-1
Syfony
PN-EN 274-1
Prowadzone od lat badania i prace koncepcyjne zaowocowały wprowadzeniem na rynek oryginalnych - opatentowanych przez nas - rozwiązań technicznych.

 Status wyrobu zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym posiadają:

 • Uniwersalne złączki drenarskie

 • Klapowe zawory zwrotne

 • Uchwyty rurowe

 • Czyszczaki z sitkiem

 • Urządzenie przeciwzalewowe Ø 50 w trzech wersjach

 • Kolana nastawne

 • Uszczelka wielowargowa

 • Zasuwy burzowe dwuklapowe

 • Zasuwy burzowe końcowe

 • Uszczelka z pierścieniem mosiężnym

 • Chromoniklowa osłona chroniąca klapę i uszczelkę Zasuw burzowych przed gryzoniami

 

KARMAT

Zakłady Produkcyjne 

Systemów Sanitarnych 

36-072 Świlcza 147c (k.Rzeszowa)

tel. 17 856 03 76

tel. / fax 17 851 31 41

e-mail: karmat@karmat.pl