Strona główna PROJEKTY UNIJNE

Projekty unijne

dotjpg1

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie przez ZPSS KARMAT technologii innowacyjnych elementów uzbrojenia systemów kanalizacyjnych

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Nazwa Działania: 4.3. Kredyt technologiczny
Tytuł projektu: Wdrożenie przez ZPSS KARMAT technologii innowacyjnych elementów uzbrojenia systemów kanalizacyjnych

Wartość projektu: 5.803.464,24 zł

Udział Unii Europejskiej: 2 901 648,40 zł

Okres realizacji: 2012 – 2014

 

Cel projektu i główne działania :

Głównym celem projektu jest zdecydowana poprawa pozycji konkurencyjnej firmy Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych KARMAT, która dokona się poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nowych, innowacyjnych elementów uzbrojenia systemów kanalizacji sanitarnej, burzowej lub drenarskiej, opartej o autorskie rozwiązania konstrukcyjne, z wykorzystaniem której uruchomiona zostanie seryjna produkcja nowych wyrobów.

Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących działań:

  • wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nowych, innowacyjnych elementów uzbrojenia systemów kanalizacji sanitarnej, burzowej lub drenarskiej, która przyczyni się do poszerzenia asortymentu firmy;

  • rozpoczęcie produkcji nowych elementów uzbrojenia systemów kanalizacyjnych, stanowiących o przewadze przedsiębiorstwa z uwagi na ich unikalne właściwości;

  • budowę nowej hali produkcyjnej i magazynowej, połączonych częścią biurową, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która zapewni stworzenie odpowiednich warunków lokalowych, umożliwiających wdrożenie innowacyjnej technologii, rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów, ich składowanie oraz prowadzenie prac ukierunkowanych na ich dalszy rozwój;

  • zakup nowych urządzeń umożliwiających produkcję nowych, innowacyjnych elementów uzbrojenia systemów kanalizacyjnych.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych Karmat zrealizowały projekt pt: „Dywersyfikacja produkcji firmy ZPSS Karmat w Świlczy poprzez wdrożenie innowacji technologicznych i produktowych w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych” Numer projektu UDA-RPPK.01.01.00-18-591/08-00 Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

dotjpg

 baner 1-1


Tytuł projektu: „Wdrożenie planu rozwoju eksportu ZPSS KARMAT Grzegorz Bąk”

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Nazwa Działania: Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu ZPSS KARMAT Grzegorz Bąk

Okres realizacji: 01/09/2012-31/08/2014

Cel projektu i główne działania:

Głównym celem przedmiotowego projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy Karmat w zakresie sprzedaży swoich produktów za granicę. Osiągnięcie celu w postaci rozwoju przedsiębiorstwa, wzmocnienia pozycji konkurencyjnej oraz zdobycie nowych partnerów biznesowych i rozszerzenie działalności eksportowej stanie się możliwe po zrealizowaniu następujących działań:

  1. Działania informacyjne i promocyjne;

  2. Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;

  3. Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe;

  4. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  

baner 1-2


Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii automatyzacji procesów produkcyjnych przy wykonywaniu ekologicznych systemów sanitarnych z tworzyw sztucznych

i wysokogatunkowych stali chromoniklowych przez ZPSS KARMAT”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa

Z przyjemnością informujemy, iż sukcesem zakończyły się starania firmy KARMAT o pozyskanie środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej I. „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, na realizację projektu pn. „Wdrożenie technologii automatyzacji procesów produkcyjnych przy wykonywaniu ekologicznych systemów sanitarnych
z tworzyw sztucznych i wysokogatunkowych stali chromoniklowych przez ZPSS KARMAT”
.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności oraz możliwości rozwojowych ZPSS Karmat poprzez wdrożenie technologii automatyzacji procesów produkcyjnych przy wykonywaniu ekologicznych systemów sanitarnych z tworzyw sztucznych i wysokogatunkowych stali chromoniklowych. W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia umożliwiające znaczące ulepszenie wytwarzanych dotychczas produktów.


Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego


 

KARMAT

Zakłady Produkcyjne 

Systemów Sanitarnych 

36-072 Świlcza 147c (k.Rzeszowa)

tel. 17 856 03 76

tel. / fax 17 851 31 41

e-mail: karmat@karmat.pl